Tizov sindrom lekar / specijalista

Koji lekar leči bolest - Tizov sindrom?

Odgovor: Fizioterapeut, Lekar opšte prakse, Internista

Šta je fizioterapeut?

Fizioterapeut je lekar specijalizovan za dijagnostiku i lečenje oboljenja koji se odnose na fizičku pokretljivost.

Šta je lekar opšte prakse?

Lekar opšte prakse je lekar koji pruža sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu, on je prva tačka kontakta sa medicinskim sistemom. Lekari opšte prakse često upućuju pacijente stručnjacima na detaljnije ispitivanje ako je potrebno.

Šta je internista?

Internista je specijalista interne medicine. Oni rade puno radno vreme u bolnicama.