Karcinom endometrijuma lekar / specijalista

Koji lekar leči bolest - Karcinom endometrijuma?

Odgovor: Ginekolog, Onkolog

Šta je ginekolog?

Ginekolog je lekar specijalizovan za dijagnostiku i lečenje bolesti vezanih za vaginu i ženski reproduktivni sistem.

Šta je onkolog?

Onkolog je lekar koji je specijalizovan za dijagnostiku i lečenje raka.